İletişim
Youtube
Instagram
ONLINE DERSLER
4K Eğitim Videoları

SMMM

Alt Kategoriler

SMMM - SGS online kursu - eğitimi, fiyatları - ücretleri

SMMM terimi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tanımlamasının kısaltılmış halidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini icra etmeye hak kazanan Mali Müşavirler bu unvan ile anılmaktadır. Ülkemizin en önemli meslek gruplarından birisi olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler belirli bir deneyim ile birlikte gerekli eğitimleri almış olan özel kişilerdir. Herhangi bir işyerine bağlı olmaksızın işlerini yürüten bu meslek grubu gerçek ve tüzel kişilere ait olan teşebbüs veya işletmelerin defterlerini tutmak, mevzuatların gerektirdiği şekilde muhasebe denetimlerini uygulamak, vergi beyannamelerini hazırlamak gibi önemli görevleri üstlenmektedir. 

 

Online SMMM Eğitimi

 

Bir bireyin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmesi için öncelikli olarak gerekli eğitim sürecini tamamlaması şartı aranır. Ülkemizde üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilimler ve Hukuk Fakültesi bölümlerinden mezun olmaları bu meslek grubu için aranan ilk şartlardandır. Bu bölümlerden lisans düzeyinde mezun olduktan sonra açılan staja başlama sınavında belirlenen düzeyde bir başarı elde edilmesi gerekir.   Staja başlama sınavını kazanan mali müşavir adaylarının en az 3 yıl staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan stajın ardından açılan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanan adaylar SMMM ruhsatı almaktadır.

 

SMMM Olabilmek İçin Aranan Koşullar 

 

Yapılan işin önemi ve alınan sorumlulukların boyutuna bakıldığında en önemli meslek gruplarından birisi olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler bu unvanı hak edebilmek için bazı koşulları sağlıyor olmalıdır. Bu aşamada hem meslek mensubu olabilmek için gerekli genel koşullar bulunmakta hem de Özel şartlar yer almaktadır. Öncelikli olarak bir bireyin SMMM ruhsatı alabilmesi için bazı genel koşullara uygun kişiler olması gerekir.  Bu alanda meslek mensubu olabilmek için uygun olması gereken genel koşullar şöyledir;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumlarda bulunmamak,
 • Ceza ve Disiplin kovuşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamak,
 • Meslek mensubu olmaya engel sayılan suçlar kapsamında mahkûmiyet hali bulunmamaktır.

SMMM unvanına erişebilmek için aranan özel şartlar şöyledir;

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Staja başlama sınavını kazanmış olmak,
 • En az 3 yıl staj yapmış olmak,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını almış olmaktır.

 

En İyi SMMM Online Kursu - Eğitimi 

 

SMMM Yeterlilik sınavı üniversitelerin ilgili bölümlerinden lisans veya lisansüstü düzeyde mezun olan kişilerin zorunlu tutulan 3 yıllık staj sürelerini tamamladıktan sonra girmeleri gereken sınavdır. Bu sınav TÜRMOB tarafından gerçekleştirilmektedir. Bağımsız şekilde oluşturulmuş bir sınav komisyonu tarafından düzenlenen yeterlilik sınavına stajını başarı ile tamamlamış olan tüm Mali Müşavirler katılmak zorundadır. Yapılacak olan bir başvuru ile yılın belirli dönemlerinde açılan bu yeterlilik sınavına katılım sağlanmakta sınav sonucu yapılan değerlendirmelere göre SMMM ruhsatı alınmaktadır.

 

En az 3 yıl zorunlu staj suresini doldurmayan adaylar staj bitiminin ardından ilk 3 yıl içerisinde SMMM yeterlilik sınavına giriş yapıyor olmalıdır.  Staj tamamlandıktan sonra bu süre içerisinde sınava girmeyen adaylar için TESMER tarafından yürütülen, 3 ay süreli güncelleme eğitimleri bulunmaktadır. 3 ay süreli devam eden güncelleme eğitimini alan her bir aday için bu eğitim süresinin geçerliliği 2 yıldır. Güncelleme eğitiminin bitiminde bu 2 yıllık süre içerisinde de yeterlilik sınavına katılmayan adayların yeniden bir eğitim süreci zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Bu süreçlerde yapılan sınavlarda belirlenen koşullar düzeyinde başarı elde eden adaylar SMMM unvanını almaya hak kazanacaktır.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim