ALES

                     ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

ALES Hakkında

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
  • Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  • Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
  • Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında

ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

Sınav ve Başvuru Tarihleri;

  • Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınavlar saat 10.15’te başlayacak olup soruları cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

 

Kimler Başvurabilir;

  • Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Geçerlilik Süresi;

  • Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

 

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları;

Puan Türü

Sayısal Testi

Sözel Testi

ALES Sayısal Puanı

0,75

0,25

ALES Sözel Puanı

0,25

0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı

0,50

0,50

 

ALES’in Önemi;

  • Eskiden tezsiz- tezli yüksek lisans programlarına başvurularda kullanılan ALES artık sadece tezli yüksek lisans programlarına giriş sınavlarında kullanılmaktadır. Üniversiteler lisansüstü sınavları başvurularında ALES’e çok önem vermektedir. İyi bir ALES puanına sahipseniz lisansüstü sınavlarında avantajlı bir durumda olursunuz. Üniversiteler yükseköğrenim başvurularında ALES sonuçları, diploma notları, mülakat sonuçları ve bazı durumlarda bilim sınavlarının sonuçlarının belli oranlarda ağırlıklı ortalamalarını alarak bir puanlama oluştururlar. Bu puanlama da en yüksek oran ALES sonucuna aittir. Bu oran Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğine göre %50’den az olamamaktadır.
  • Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmasında ve lisansüstü eğitimini yurtdışında görmek isteyen adaylardan da ALES puanı istenmektedir.
  • Tüm bunlara ek olarak bazı kurum ve kuruluşlar yurtdışında lisansüstü eğitim görecek öğrencilere burs verirken bile ALES sonuçlarını kullanabilmektedir.
ADD IN KUR