ONLINE DERSLER
YKS

10. Sınıf Tüm Dersler

Başlangıç Tarihi 20.06.2020
Bitiş Tarihi 19.06.2021
Ders 45 + Saat

10. Sınıf Tüm Konuların 4K Anlatımları

DERSİN EĞİTMENLERİ

fedakar-kocatas
Fedakar KOCATAŞ
Biyoloji
Öğretmen Detay
izzet-kaplan
İzzet KAPLAN
Coğrafya
Öğretmen Detay
mustafa-soylemez
Mustafa SÖYLEMEZ
Edebiyat
Öğretmen Detay
emre-kara
Emre KARA
Felsefe
Öğretmen Detay
nurhan-efendi
Nurhan EFENDİ
Fizik
Öğretmen Detay
nilgun-kaplan
Nilgün KAPLAN
Kimya
Öğretmen Detay
anill-batir
Anıl BATIR
Matematik
Öğretmen Detay
turgut-elibol
Turgut ELİBOL
Tarih
Öğretmen Detay
mustafa-onur-bozkus
Mustafa Onur BOZKUŞ
Türkçe
Öğretmen Detay
guvenc-ahmetoglu
Güvenç AHMETOĞLU
Ingilizce
Öğretmen Detay

10. Sınıf  Tüm Konuların 4K Anlatımları, örnekler ve çözümlü sorularla birlikte okuldaki derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta sizlere yardımcı olacak. 10. Sınıf  Tüm Konuların 4K Anlatımları videolarını konuyu öğrenmek için veya tekrar etmek için kullanabilirsiniz.

Konu anlatımlarımız yeni müfredata ve kazanımlara uygun olacak şekilde hazırlanmıştır. Aşağıdaki Ders İçerikleri listesinden konuları görebilirsiniz.

10. Sınıf Tüm Konuların 4K Anlatımları

Matematik

 • Fonksiyonlar 1.Bölüm
 • Fonksiyonlar 2.Bölüm
 • Fonksiyonlar 3.Bölüm
 • Fonksiyonlar 4.Bölüm
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1.Bölüm
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Çıkmış Sorular
 • Karmaşık Sayılar Çıkmış Sorular
 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1.Bölüm
 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 2.Bölüm
 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 3.Bölüm
 • Polinomlarda Çarpanlara Ayırma 4.bölüm
 • Polinomlarda Çarpanlara Ayırma 1.bölüm
 • Polinomlarda Çarpanlara Ayırma 2.bölüm
 • Polinomlarda Çarpanlara Ayırma 3.bölüm
 • Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
 • Dörtgenler ve Özellikleri 1.Bölüm
 • Dörtgenler ve Özellikleri 2.Bölüm
 • Dörtgenler ve Özellikleri 3.Bölüm
 • Dörtgenler ve Özellikleri 4.Bölüm
 • Permütasyon 1.Bölüm
 • Permütasyon 2.Bölüm
 • Permütasyon 3.Bölüm
 • Permütasyon 4.Bölüm
 • Fonksiyonlar
 • Olasılık 1.Bölüm
 • Olasılık 2.Bölüm
 • Olasılık 3.Bölüm

 

Fizik

 • Üreteçler
 • Elektriksel Güç, Enerji ve Lambalar 1.Bölüm
 • Elektriksel Güç, Enerji ve Lambalar 2.Bölüm
 • Mıknatıslar ve Elektrik Akımının Manyetik Etkisi 1.Bölüm
 • Mıknatıslar ve Elektrik Akımının Manyetik Etkisi 2.Bölüm
 • Mıknatıslar ve Elektrik Akımının Manyetik Etkisi 3.Bölüm
 • Katı Basıncı
 • Sıvı Basıncı - 2.Bölüm
 • Gaz Basıncı - 1.Bölüm
 • Gaz Basıncı - 2.Bölüm
 • Basıncın Hal Değişimine Etkisi
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti - 1.Bölüm
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti - 2.Bölüm
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti - 3.Bölüm
 • Temel Dalga Bilgisi 1.Bölüm
 • Su Dalgalarında Kırılma 1.Bölüm
 • Su Dalgalarında Kırılma 2.Bölüm
 • Aydınlanma
 • Işık ve Gölge 1.Bölüm
 • Işık ve Gölge 2.Bölüm
 • Işığın Kırılması 1.Bölüm
 • Işığın Kırılması 2.Bölüm
 • Işığın Kırılması 3.Bölüm
 • Sıvı Basıncı - 1.Bölüm
 • Temel Dalga Bilgisi 2.Bölüm
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrik Yükleri
 • Akım, Potansiyel Fark, Direnç
 • Elektrik Devreleri
 • Mıknatıslar
 • Akım ve Manyetik Alan İlişkisi
 • Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri
 • Su Dalgası
 • Deprem Dalgaları ve Dalga Özellikleri
 • Aydınlanma
 • Gölge
 • Yansıma
 • Küresel Aynalar

 

Edebiyat

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslami Devir Türk Edebiyatı
 • İslami Devir Edebiyatı
 • Halk Edebiyatı
 • Halk Şiiri
 • Aşık Tarzı Halk Şiiri
 • Divan şiiri
 • Divan Şiiri Genel Özellikleri
 • Kaside
 • Nazın Biçimi Muhammes
 • 3. Mahalleşme Akımı
 • F.Divan Şiiri Temsilcileri
 • Nef'i (17.YÜZYIL)
 • Divan Edebiyatında Nesir
 • Dini Tasavvufi Türk Şiiri
 • Dini-Tasavvufi (TEKKE) Halk Şiiri Temsilcileri
 • Edebiyat
 • Aşık Tarzı Halk Edebiyatı
 • Dede Korkut- Halk Hikayesi- Mesnevi
 • Modern Türk Edebiyatı
 • Dil Bilgisi: Cümlenin Türleri

 

Türkçe

 • Cümlenin Ögeleri
 • Eylemde Çatı 1.Bölüm
 • Eylemde Çatı 2.Bölüm
 • Ses Olayları 1.Bölüm
 • Ses Olayları 2.Bölüm
 • Sözcük Yapısı 1.Bölüm
 • Sözcük Yapısı 2.Bölüm
 • Sözcük Türleri 1.Bölüm
 • Sözcük Türleri 2.Bölüm
 • Sözcük Türleri 3.Bölüm
 • Eylemlerin genel tekrarı ve soru çözümü
 • Cümle Türleri
 • Yazım Kuralları 1.Bölüm
 • Yazım Kuralları 2.Bölüm
 • Yazım Kuralları 3.Bölüm
 • Noktalama İşaretleri 1.Böülm
 • Noktalama İşaretleri 2.Bölüm
 • Anlatım Bozukluğu 1.Bölüm
 • Anlatım Bozukluğu 2.Bölüm
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf 1
 • Paragraf 2
 • Paragraf 3
 • Paragraf 4
 • Paragraf 5
 • Paragraf 6

 

İngilizce

 • School Life 2.Bölüm
 • Present Continuous T. for future
 • Past Continuous
 • Simple Past vs Past Continuous
 • quantifiers
 • Used to
 • question tags
 • If Clauses Type 1
 • comparative sentences
 • superlative
 • If Clauses Type 2
 • Passive Voice

 

Coğrafya

 • Dünya’nın Tektonik Oluşumu ve İç Yapısı
 • Jeolojik Zamanlar
 • Yer Yüzünü Şekillendiren Kuvvetler 1.Bölüm
 • Dünya’nın Tektonik Oluşumu
 • Dış Kuvvetler
 • Kayaçlar
 • Yeryüzündeki Sular 1.Bölüm
 • Yeryüzündeki Sular 2.Bölüm
 • İç Kuvvetler 1.Bölüm
 • İç Kuvvetler 2.Bölüm
 • Türkiye'de Toprak Örtüsü
 • Türkiyede Toprak Kullanımı
 • Beşeri Sistemler Nüfusun Önemi ve Özellikleri
 • Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi
 • Türkiyede Bitki Örtüsü
 • Yeryüzündeki Bitkilerin Sınıflandırılması
 • Yeryüzünde Nüfus Dağılışı
 • Dış Kuvvetler 1.Bölüm
 • Dış Kuvvetler 2.Bölüm
 • Dış Kuvvetler 3.Bölüm
 • İç Kuvvetler 3.Bölüm
 • Türkiye Yerşekilleri ve Genel Özellikleri

 

Biyoloji

 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme 2.bölüm
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme 3.bölüm
 • Mayoz ve Eşeysiz Üreme 1.bölüm
 • Mayoz ve Eşeysiz Üreme 2.bölüm
 • Mayoz ve Eşeysiz Üreme 3.bölüm
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 1.bölüm
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 2.bölüm
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 3.bölüm
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 4.bölüm
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 5.bölüm
 • Ekosistem Ekolojisi 1.bölüm
 • Ekosistem Ekolojisi 2.bölüm
 • Ekosistem Ekolojisi 3.bölüm
 • Ekosistem Ekolojisi 4.bölüm

 

Kimya

 • Kimyanın Temel Yasaları 1.Bölüm
 • Kimyanın Temel Yasaları 2.Bölüm
 • Kimyanın Temel Yasaları 3.Bölüm
 • Kimyasal Tepkimeler 1.Bölüm
 • Kimyasal Tepkimeler 2.Bölüm
 • Kimyasal Tepkimeler 3.Bölüm
 • Mol Kavramı 2.Bölüm
 • Mol Kavramı 2.Bölüm
 • Mol Kavramı 3.Bölüm
 • Mol Kavramı 4.Bölüm

 

Tarih

 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 2
 • Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 3
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 1
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 2
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 3
 • Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi 4
 • Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet

 

Felsefe

 • Felsefe'ye Giriş Felsefenin Doğuşu
 • Felsefe'nin Özellikleri
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi 1.Bölüm
 • Varlık Felsefesi 2.Bölüm

 • Satın aldığınız Canlı/Online Ders paketleri, Satın alma gerçekleştiği andan itibaren 14 gün içinde info@sorubankasi.net adresine dilekçe ile başvuruda bulunarak aşağıdaki koşullar dahilinde iptal- iade/cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.
 • Paket Bedelinin %10’u + (Paket/Ürün Bedeli / Toplam Ders Saati) * İşlenilen Ders Saati kadar ücret + ders kitapları bedeli iade ya da iptal işlemi yapılamaz. Kalan tutarın iade ya da iptali yapılarak belirtilen hesaba aktarılır.
 • Ayrıca; İptal etmek istediğiniz sırada henüz Canlı eğitiminiz başlamamış ve kargonuz çıkmamış ise sadece hediye edilen video ders ücreti talep edilir. Ayrıca bir kesinti yapılmaz.
 • Satın aldığınız Eğitim sadece bir Video Ders paketi ise;
 • “6502 sayılı Kanun ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15 kapsamında “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler”den olup, üyelik hesabının açıldığına dair bilgilendirme yazısının HİZMET ALAN’a elektronik posta yoluyla gönderimi ile HİZMET ALAN’ın cayma hakkı ortadan kalkmış olmaktadır. HİZMET ALAN, kendisine gönderilen e-postayı almadığını, e-postayı açmadığını, hesabı kullanmadığını v.b. iddia etmek suretiyle cayma beyanında bulunsa dahi, bilgilendirme metnini ihtiva eden e-postanın SATICI’nın e-posta sunucusundan çıkmış olması sebebiyle sözleşme konusu ürün, HİZMET ALAN’a teslim edilmiş sayılır.” hükmü gereğince iade yapılmamaktadır.
 • NOT: Kampanyalı dönemde kayıt olunan eğitim programlarında ve KAMP Programlarımızda iade süreci bulunmamaktadır.
 • Herhangi bir paketi iptal ettirdiğiniz takdirde eski öğrenci statünüz düşer ve eski öğrencilerimizin yararlandığı indirimlerden ve kampanyalardan yaralanamazsınız.

Yeni üniversite giriş sınav sistemi olan Yks Tyt ve Ayt olarak iki oturumdan oluşmaktadır.ÖSYM tarafından üniversite giriş sınavları genelde (bu duruma göre değişebilir ) kesin olmamakla birlikte Haziran ayının 2. veya 3. haftasının Cumartesi günü TYT Sınavı ve Pazar günü AYT Sınavı. Bizde tahmini olarak 2021 TYT Geri Sayım Tarihi için 19 Haziran 2021’i belirledik , ÖSYM’nin 2021 Sınav takvimini net olarak açıklamasıyla kesin tarihe göre güncellenecektir.

 

YKS (TYT AYT) Hakkında

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve sınav içerisinde yer alana test grupları ise birinci oturum olan TYT yani Temel Yeterlilik Testi, ikinci oturumu olan AYT yani Alan Yeterlilik Testi, 3’uncu ve son oturum olan Yabancı Dil Sınavı şeklinde sıralanmıştır.

TYT Nedir (1.Oturum)

YKS sınav sisteminde yer alan 1.oturumun adı TYT’dir. Adayların burada sınavın adında da anlaşılacağı gibi Temel Yeterlilik düzeyleri ölçülecektir. Bu sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimler test grupları içerisinde yer alan sorular sorulacaktır. Sınavda toplam 120 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika verilecektir.

AYT Nedir (2.Oturum)

Adaylar üniversitelerin lisans bölümlerini bu sınav sonucuna göre tercih edebilecekler. Tercih yapabilmek için ise AYT sınavından 180 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Adaylara bu sınavda ise Türk Edebiyatı Ve Sosyal Bilimler 1, Matematik , Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Test gruplarında yer alan sorular sorulacaktır. Sınavda toplam 160 soru sorulacak ve adayalara 180 dakika verilecektir.

TYT toplam 120 sorudan oluşmaktadır. AYT ise toplam 180 sorudan oluşuyor. TYT de hız, AYT de bilgi kazandırıyor.

TYT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA

 • Birinci Oturumda CUMARTESİ günü yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 
 • 40 Türkçe,
 • Sosyal Bilimler; Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru 
 • 40 Temel Matematik
 • 20 Fen Bilimleri; Fizik (7 soru), Kimya (7 soru), Biyoloji (6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır.
 • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 135 dakikadır.
 • Sınav Saati: 10:15

Not: TYT sınavında hızlı ve dikkati olan kazanır.

 

AYT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA

 • İkinci Oturumda PAZAR günü öğleden önce yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT)’nde; 
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) de; Matematik, Fen Bilimleri , Edebiyat-Tarih-1-Coğrafya-1, Sosyal Bilimler olmak üzere dört test yer alacak. İkinci oturum Pazar günü öğleden önce gerçekleştirilecektir.
 • İkinci Oturumda adaylara;
 • Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40,
 • Türk Dili ve Edebiyatı 24
 • Tarih -1 10
 • Coğrafya-1 6
 • Sosyal Bilimler-2 Testinde 40,
 • Tarih-2 11
 • Coğrafya-2 11
 • Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6
 • Matematik Testinde 40
 • Matematik 25
 • Geometri 15
 • Fen Bilimleri Testinde 40
 • Fizik 14
 • Kimya 13
 • Biyoloji 13
 • olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.
 • Sınav süresi 180 dakikadır.
 • Sınav saati: 10:15

NOT: AYT sınavında bilgisi iyi olan kazanır.

10. Sınıf Tüm Dersler
advantage
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
axess
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
bonus
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
cardfinans
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
combo
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
maximum
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
paraf
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
saglamkart
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL
world
2 Taksit778.74 TL
3 Taksit786.23 TL
4 Taksit793.49 TL
5 Taksit800.91 TL
6 Taksit808.40 TL
7 Taksit815.81 TL
8 Taksit823.08 TL
9 Taksit830.57 TL
10 Taksit837.91 TL
11 Taksit845.40 TL
12 Taksit852.74 TL

HENÜZ BİR YORUM YAPILMAMIŞ
Yorum yapabilmek için ÜYE GİRİŞİ yapmalısınız!
Sınava -39 gün kaldı!
YKS

10. Sınıf Tüm Dersler

Başlangıç Tarihi 20.06.2020
Bitiş Tarihi 19.06.2021
Ders 45 + Saat

10. Sınıf Tüm Konuların 4K Anlatımları

62% İNDİRİM
i
1990.00 TL 749.00 TL

SEPETE EKLE
Kargosuz Ürün
BİRLİKTE VERİLENLER
Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim