SPK Lisanslama Eğitimleri

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ
LİSANSLAMA SINAVLARI

SPK lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından düzenlenmektedir.

Sermaye piyasasında çalışmak isteyen kişilerin görev ve ihtisas konularına göre farklı lisans belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Herhangi bir lisans belgesini alabilmek için lisanslama sınavlarından başarılı olmak ve sınav sonrası koşulları yerine getirmek zorunludur.

Sınavlarda başarılı olanlar, diğer şartları da yerine getirmek suretiyle kuruluştan ilgili lisans belgesini alabilirler.

SPK lisanslama sınav tarihleri internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.
Sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınavları, Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) verdiği yetki çerçevesinde VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde (Tebliğ) belirlenen esaslara uygun olarak kuruluşça gerçekleştirilmektedir.

Sınavlar; sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda çalışanların veya bu alanlarda çalışmak isteyenlerin mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla düzenlenmektedir.

 8 farklı lisansa ait 8 sınav türü bulunmakta olup her bir sınav türü farklı sayıda sınav konusu içermektedir. Toplamda ise 19 adet sınav konusu bulunmakta olup her bir sınav konusu 25 sorudan oluşmaktadır.

Lisanslama sınavlarına başvurabilmek için okul mezuniyeti şartı bulunmamaktadır. İsteyen herkes lisanslama sınavlarına başvuruda bulunabilir. Ancak, belirli bir lisansın alınabilmesi için lisanslama sınavlarından başarılı olunduktan sonra belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

 

Lisans Alma Şartları  

Lisans alınabilmesi için VII-128.7 sayılı tebliğ uyarınca belirlenmiş okul düzeyinde mezuniyet şartının sağlanması ve ilgili lisanslama sınavından başarılı olunması gerekmektedir. Sınavlara yazılı ve elektronik ortamda girilebilmektedir. Sınavlardan başarılı olmak için her bir dersten (modül), 100 üzerinden en az 50 puan alınmalı ve girilen lisansın bütün modüllerinin aritmetik ortalaması en az 60 puan olmalıdır. Bu şart sağlandığı zaman lisans alma başvurusu yapılmalıdır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde eğitim alınmış olması gerekmektedir.

Lisanslama sınavlarından başarılı olan adayların lisans belgesini alabilmelerine ilişkin son bir tarih bulunmamaktadır.

ADD IN KUR