ONLINE DERSLER

Uyku Esnasında Sosyal Önyargıları Unutmak

  • # Araştırma
  • Okuma Süresi 3
uyku-esnasinda-sosyal-onyargilari-unutmak

Bireyler arası eşitlik ve hoşgörü insanların desteklediği olgular olsa da Northwestern Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Xiaoqing Hu ile bir grup bilim insanı sosyal önyargıların bilinçdışı anlarda da işlevini sürdürdüğünü iddia ediyor. Araştırmacılar burada, bilinçsizce var olan ırk ve cinsiyet ayrımını azaltma amaçlı alıştırma yapmayı deniyorlar. Kırk katılımcı, her bir önyargı için yavaş dalga uykusu sırasında (ilk uyumayı takip eden ve git gide derinleşen uyku) pek rahatsız edici olmayan bir ses veriliyor. Aslında bu alıştırmalar koşullanmadan daha farklı değil. Tekrarlı bir şekilde duyulan ses, belirli bir alıştırma türünü aktifleştiriyor. Alıştırmadan hemen sonra önyargılar köreliyor. Araştırma makalesinde beyaz ve siyah insanlardan oluşan grupların deney esnasında gösterilen siyah insanları -ellerinde silah gibi saldırma amaçlı aletler olmasa da- beyaz insanlara göre daha suçlu görme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Öte yandan daha genel bir şekilde, bilimsel başarılarda da içkin bir basmakalıplaştırma eğilimi, kadınların erkeklere kıyasla bilime daha az yatkın olduğu görüşünün savunulduğunu gösteriyor. Ayrımcı davranışlar bireylere ve topluma zarar verici olsa da içkin sosyal önyargıların ortadan kaldırılması bir dizi duygusal, bilişsel ve sosyal faktör açısından zor olabilir. Öncelikle, dış grup üyelerinin tehdit edici olması sebebiyle bu kişilere karşı duyulan korku sönümlemeye direnebilir. Ayrıca önyargıların yıllar boyu maruz kalınan basmakalıplar sayesinde edinilmesi de bu önyargılardan bilişsel bir şekilde kurtulmayı zorlaştırabilir. Son olarak, sosyal normlar da insanların stereotipleştirme eğilimi ve önyargılarını destekleyebilir. Bu zorluklara rağmen içkin önyargılar, “basmakalıplara karşı” durumlarla karşılaşıldığında azaltılabilir. Ancak bu alıştırmaların faydaları da kırılgan olabilir ve/veya tipik bir durumla karşılaşıldığında ilk önyargılar daha baskın hâle gelebilir. Dolayısıyla, içkin sosyal önyargıların uzun vadede bastırılması diğer tüm öğrenme olaylarında olduğu gibi, anıların güçlenip sağlamlaştırılmasıyla elde edilir.

Kaynak :

#Araştırma KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim