ONLINE DERSLER

Türkiye'de Kadın ve Siyaset

  • # Araştırma
  • Okuma Süresi 3
turkiyede-kadin-ve-siyaset

Hem dünyada hem de ülkemizde kadınların çalışma hayatına ve yönetim düzeylerine katılımı önündeki engellerle karşılaştıklarını görmekteyiz. Bu gerçeğin altta yatan nedenleri toplumların yapısal ve kültürel özellikleri ile yakından alakalıdır. Örgütlerin, yönetim biçimleri ve bireysel davranışlar üzerindeki kültürel bakış açısı, çok önemli bilimsel yöntemlere dayanmaktadır. Birincisi, kültür, farklı toplumlardaki bireylerin değerlerini, tutumlarını ve davranışlarını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. İkincisi, kültürel değerler ve tutumlar bir toplumdan diğerine farklılık gösterir. Bu nedenle, kültürleşme çerçevesinde gerçekleri ve olayları açıklamak doğru ve gerçekçi değerlendirmelere olanak tanır. Türkiyede çalışan kadınların karşılaştıkları yaşam sorunları Türkiye’nin geleneksel ekonomik ve kültürel yapısı ile yakından ilişkilidir. Erkek egemen kültür temelli toplum ayrımcılığı, kadınların eğitim olanaklarından yararlanma ve yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve yanlışlıklar örnek olarak verilebilir. Türkiye, bireycilik ve kolektivizm değerlerden çok erkeksi ve dişil değerlere sahip olma eğilimindedir, bölge yüksek belirsizlikten kaçınma ve güç mesafesine sahip bir ülkedir. Aynı zamanda yüksek hassasiyete sahip bir ülkedir, paternalizm (babalık, erkeklik). Kolektivist ve hiyerarşik kültürlerde yaygın bir fenomen olan paternalizm, teslimiyet ve bağımlılığa dayanır. Özerklik toplumlarında özerklik, kendi kaderini tayin etme ve kendi kaderini tayin etme gibi bireysel değerleri nedeniyle her zaman eleştirilmiştir. Geniş güç yelpazesinin ve yüksek paternalizm değerlerinin birleşimi insani, dostça, hoşgörülü ve samimi beklentileri, şefkatli, destekleyici, destekleyici ve aynı zamanda bir otoriteye sahip olmak, bir disiplini kontrol etmek ve kurmaktır. Proaktifçalışanı Türkiye’de büyük patronluklar yoktur, işyerlerinde bulundukları kurumlardayerlere karşı inançlarını bağımsız olarak yapamazlar ve inisiyatif alırlar. Bu nedenle kadın sağlanamadı, safların arkasına itildi ve iş, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda kendini gösteremedi. 

Kaynak :

#Araştırma KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim