ONLINE DERSLER

Spor ve cinsiyet

  • # Spor
  • Okuma Süresi 3
spor-ve-cinsiyet

Geçmişten bugüne kadınlar ve erkekler birçok değişkenin etkisiyle farklılaşmışlardır. Temelde sosyo-kültürel olan bu farklılıklar daima dile getirilmiş ve yeniden üretilmişlerdir. Bundan dolayı insan bedeni sadece bir organizma değil, tarihsel ve kültürel olarak üretilen ve belirlenen bir varlıktır. Bedenin kullanımına yönelik kurallar da yine tarihsel ve kültürel ortam içinde belirlenir.Spor, rekreatif, herkese hitap eden, profesyonel ve amatör olarak çeşitli alanlara ayrılır.Sosyal bilimler tarafından uzun süre ihmal edilmiş olan spor alanında toplumsal cinsiyet konusu 1980’lerden bu yana dile getirilmeye başlanmıştır. Ancak bu konu Türkiye’de yaklaşık on yıldır araştırma konuları arasında kendine bir yer bulmuştur.Gerçekleştirilen araştırmalarda, kadın ve erkek sporcuların spor alanında karşılaştıkları deneyimlerinin farklı olmasını sadece biyolojik cinsiyetle açıklamanın bize sağlam bir dayanak oluşturmadığı ileri sürülmektedir.Gerek yarışma sporları gerekse başka amaçlarla sporlara dâhil olan kadınların ve erkeklerin farklı spor deneyimlerini açıklama konusunda toplumsal cinsiyet kavramının önemi vurgulanmalıdır.

Cinsiyet rolleriyle erkeklik ve kadınlık tanımlarının toplumsal yapılandırılması sürecinde mekânla ilişkiler ve mekânsal ayrışmalar kritik önemdedir. Cinsiyet ilişkilerinin  yapılandırılmasının niteliği, sosyo-mekânsal yapının değişken doğasını hem yansıtır hem de etkiler. Mekân ideolojik ve politik süreçlerden ayrıştırılamaz “toplumsal bir ürün” dür. Toplumsallık denen alan cinsiyete dayalı ilişkiler tarafından baştanbaşa yeniden ve yeniden kurulur ve cinsiyetlendirilmiş olmayan bir alan yoktur. Spor ile cinsiyeti kavramsallaştırmak, spora cinsiyet perspektifinden bakmak, sporun toplum, iktidar ve politikayla olan ilişkisi hakkında bize çeşitli mesajlar verir. Kadınların spor bilimleri alanlarıyla olan ilişkisini sadece görünürlüğü çerçevesinde algılamak yanıltıcı sonuçlara vardırabilir. Çünkü bu farklılık kadınların görünürlüklerinin her durumda belli kurallara bağlı olduğu gerçeğini görmezden geliyor. Erkek alanı olarak görülen spor ortamında yer alan birçok kadının, hegemonik erkekliğin her türlü özelliklerine sahip olan erkek sporcu kimliği altında, kendi sporcu kimliğini oluştururken kadınlığını ön plana çıkardığını söylemek mümkündür. Bedenler bir yandan kendilerini mekânlara kazıyıp yansıtırken, aynı zamanda mekânlar tarafından da fiziksel, toplumsal, cinsel ve söylemsel olarak üretiliyorlar. Mekân dediğimiz şey belirli bedenlerin kurulmasında aktif bir görev üstlenerek, öznelerin bedensellikleri üzerinde, derin izler bırakıyor. Bu yüzden de farklı mekânların ve sosyo-kültürel çevrelerin belirli psikolojiler, duygular ve somut davranış biçimleri yaratarak bedenleri nasıl ürettiğine bakmak önemli bir mevzu .

Kaynak : http://kaosgl.org/sayfa.php?id=22383

#Spor KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim