ONLINE DERSLER

Nasyonal Sosyalizm

  • # Tarih
  • Okuma Süresi 3
nasyonal-sosyalizm

Nasyonal Sosyalizm, Fransa da kurulan faşist rejimin etkisiyle ortaya çıkmış bir etnik milliyetçilik, anti-kapitalist ve anti-Marksist bir sosyal düşünce sistemidir.Almanya’da ortaya çıkan Nasyonal Sosyalizm adlı düşünce sistemi Adolf Hitler’in iktidarıyla kurulan Üçüncü Reich’in başyapıtı ve ideolojik yönetim biçimidir. Nasyonal Sosyalizm, Nazi Almanyasının, II. Dünya Savaşı’ndan, 8 Mayıs 1945 yılındaki yenilgisine kadar Alman iktidarının birinci ideolojisini oluşturmuştur. Fransız teorisyen Maurice Barres’in komünizm karşıtı düşüncelerini ilham kaynağı olarak alan Adolf Hitler sosyalizmi, ülkedeki yabancı ve Yahudi sermayeye bir başkaldırı şeklinde yorumlayarak milliyetçi bir sosyalizmin temellerini atmıştır. Adolf Hitler seçim konuşmalarında ve Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisinin toplantılarında da “kolektif çalışan bir milliyetçilik sistemi” olarak tanımladığı yönetim biçiminde aslında Bares’in düşüncelerini kendi fikirlerine uyarlamıştır. Alman işçilerin sosyalizmin klasik düşüncesi olarak ülkedeki işverenlerle değil, ülke dışındaki dış güçlerle mücadele etmesi gerektiği düşüncesini savunmuştur. Adolf Hitler, başta işçi sınıfının sosyalizme olan eğilimini göz önüne alarak işçilere etkili seçim konuşmaları yapmış ve hiç şüphesiz bu konuşmalar Hitler’e iktidarın yolunu açmıştır. Fakat Adolf Hitler işçilere yaptığı tüm konuşmalarında, yabancı sermayeye karşı savaş vermeleri gerektiğini belirtmiş, ayrıca özellikle tüm sosyo-ekonomik sorunların sorumlusu olarak Yahudi toplumunu hedef göstermiştir.

Günümüzdeki Alman hükümetinin sağ kanadının en aşırı kaçan hali olan Nasyonal Sosyalizm, milliyetçilik düşüncelerinin ağırlaştırılarak sosyalizm doktrini ile harmanlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Görünenin aksine faşist bir yönetim olarak kurulan Nasyonal Sosyalist Almanya, aslında sosyalizmi sadece devletin ekonomi politikalarında uygulamıştır. Alman Nasyonal Partisinin seçim propagandalarının başladığı 1920 yılından sonra, sosyal demokratlar ve komünistler Almanya yönetimini küçümsemek için “Nazizm” ifadesini kullanmışlardır. Nasyonal Sosyalizm’i tanımlamak için sözlükte “milli sosyalist” veya “milliyetçi sosyalizm” anlamlarının yanında, Türk Dil Kurumu tarafından “Hitlercilik” terimi de kullanılmıştır. Halkın ortak bir ideolojik temel ve düşüncede toplanması için oluşturulan Nasyonal Sosyalizm, doktrin olarak faşizmden ayrı olsa da Almanya’nın yapmış olduğu faaliyetler ve ırksal ayrımcılıkla “Faşizm” olarak da tanınmıştır. Almanya I. Dünya Savaşında yenik ayrıldıktan sonra düşman devletlerle şartları çok ağır olan Versay Antlaşmasını imzalamıştır.

Bu yıllarda Adolf Hitler Alman İşçi Partisi’nin alelade bir üyesiydi. 25 Şubat 1921 yılında Alman İşçi Partisi 25 maddelik bir bildiri yayınlamış ve Adolf Hitler adeta bu oluşumun lideri olarak gösterilmiştir. Birahane darbesinde hükümeti düşürmek için darbe girişiminde bulunan Adolf Hitler hapise girmiş ve çıktıktan sonra Parti’nin liderliğini daimi olarak ele geçirmiştir. Bir ara partiden ayrılan Hitler, partinin güç kaybetmesi üzerine geri çağırılınca bir daha liderliği elinden bırakmamıştır. 1933 yılında Adolf Hitler Şansölye olarak iktidarı ele geçirmiş; 1934 yılında da Führer olarak yasama, yürütme ve yargıyı erklerini tek elde toplayarak ideolojik fikri olan Nasyonal Sosyalizm’i uygulamaya koymuştur. Nazizm düşüncesi ideolojik olarak savaşı yüceltmiştir.

Bu düşünce sistemine göre savaş biyolojik bir zorunluluktur. Savaş olmadan ne hedeflere ulaşılabilir ne de ırki mücadele başarıya ulaşabilir. Ayrıca Nasyonal Sosyalizm Führer (lider) ilkesini de savunmaktadır. Hitler’e göre halk devletinin siyasi liderliği parlamenter demokrasinin çoğunluk yönetiminden tamamen ayrı ve bağımsızdır. Çoğunluğun kararına değil tek bir kişini yani liderin kararına uyulacaktır. Nazizm devletinin liderliği karizmatik liderliktir. Nazi Almanyası, iktisadi olarak Marksizm’den farklı olarak ulusal bir ekonomik sosyalizm uygulamıştır. Nasyonal sosyalistlerin Alman işçi sınıfını komünist fikirlerden arındırarak milliyetçi saflara çekmeyi amaçlayan anti-Komünist hedeflerinin yanında, Yahudi sermayesine karşı cephe aldıkları anti-Kapitalist düşünceleri de, Nasyonal Sosyalist Almanya’nın iktisadi çalışmalarında izlediği ilkelerden birkaçıdır.

Nasyonal Sosyalizm; Şovenist, Totaliter, Militarist ve Popülist’tir. Yani sadece tek üstün ırk olduğuna inandıkları saf Aryan ırkını yüceltmeyi amaçlamışlardır. Nasyonalist sosyalist Almanya’nın ırkçılığının bazı örnekleri şunlardır; Holokost ile sonuçlanan Yahudi karşıtlığı yani Antisemitizm, Alman ırkının üstünlüğüne Pan-Cermenist bir etnik milliyetçilik, saf ırk oluşturmak için girişilen sakat ve eşcinsel insanların yok edilmesi bunlara örnek verilebilir.

Kaynak :

#Tarih KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim