ONLINE DERSLER

Kültür, Eğitim, Felsefe ve Spor Eğitimi

  • # Spor
  • Okuma Süresi 3
kultur-egitim-felsefe-ve-spor-egitimi

Varoluşundan bu yana varlığmı sürdürme çabası içinde olan insan, sağladığı kültür birikimi ile gelecek kuşaklara eğitim olanaklan sunmuştur. Bu süreçte, insanlık, kendine özgü spor kültürü de yaratarak bireyin bütünsel eğitimine katkı sağlamıştır. Bu katkı, geçmişte konuyu ve öğretmeni merkeze alarak geleneğin sürdürülmesi ilkelerine dayanırken, günümüzde daha çok sorgulama, yaratıcılık ve toplumsal kalkmma çabası üzerine şekillenmektedir. Diğer yandan, bazılan bireyi öne çıkanrken, bazllan toplumsallığı yüceltmektedir. Yani, kültür birikiminin yol göstericiliğiyle genel eğitim ve spor eğitimi etkinliklerini planlayan örgütlü topluluklar birbirlerinden farklı düşünmektedirier. Bu durum doğaldır; çünkü dünyaya bakışlan farklıdır ve farklı felsefeleri vardır. Bilim, sanat, eğitim, spor gibi her değer, birikim ve hareketin de bir felsefeye dayandığı çağımız gerçeklerindendir. Bu bağlamda, insanlığı etkileyen başlıca felsefi akımlar; idealizm, realizm, pragmatizm, natüralizm, varoluşçuluk ve diyalektik materyalizmdir. Sporun eğitiminin temel işlevini idealistler idea/ler çevresinde, zihinsel gelişim ve duygusal dengeyi sağlamak; realistler daha çok üretkenlik sağlayarak bireyi toplumsallaştırmak; pragmatistler bireye, yaşamda karşılaşacağı sorunlan çözebilme becerileri kazandırmak; natüralistler bireyin doğaya uyumunu sağlamak, varoluşçular insanm kendi kendini yaratmasını (gerekli özellikleri geliştirme anlammda) ve özgür eylemde bulunmasını sağlamak, diyalektik materyalistler ise bireylere beden kültürü kazandırmak ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak şeklinde açıklamaktadıriar.

Kaynak :

#Spor KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim