ONLINE DERSLER

Kalsiyum ve Kullanımı

  • # Araştırma
  • Okuma Süresi 3
kalsiyum-ve-kullanimi

Kalsiyum, adını sık duyduğumuz, canlı yaşamı için olmazsa olmaz bir elementtir. Doğada en bol bulunan elementlerdendir. En yaygın oluşumu kireçtaşıdır. Kalsiyum, alkali toprak elementlerinden biridir. Yerkabuğunda en bol beşinci element, üçüncü metaldir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için hayati önemde bir elementtir. Kemik ve dişler büyük oranda kalsiyum içerir. Sayısız faydasının yanında eksikliği ve fazlalığı çeşitli sorunlara yol açar. Kalsiyum, ilk olarak 1808 yılında İngiliz kimyager Sir Humphrey Davy tarafından izole edilmiştir. Davy, kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla kalsiyumu izole etmeyi başarmıştır. Davy, aynı yöntemle 1807 yılında potasyum ve sodyumu da izole etmiştir. Kalsiyum, yüzlerce yıldır bilinmesine rağmen 1808 yılına kadar izole edilememiş, tanımlanamamıştır. “Kalsiyum” kelimesi, Latince “kireç” anlamındaki “calx” ve “kalsis” sözcüğünden türetilmiştir. Doğada en bol kireçtaşı oluşumlarında bulunur.

Kalsiyumun kimyasal sembolü “Ca”dır. Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,07’dir. Yoğunluğu 1,55 gr cm3’tür. Erime noktası 842 derece, kaynama noktası 1484 derecedir. Enerji seviyesi başına elektronları “2, 8, 8, 2” şeklindedir. +2 oksidasyon durumu sergiler. Atom yarıçapı 180 pm, kovalent yarıçapı 174 pm’dir. Kalsiyum, gümüşi beyaz görünümlü bir katı metaldir. Metal kalsiyum, gümüşî parlaklıkta, yumuşak ve kırılgandır. Tel çekilebilir, dövülebilir, bıçakla kesilebilir. Kristal yapısı kübiktir. Periyodik tabloda 2. Grup, 2. Periyot, S-Blok elementlerinden biridir. Alkali toprak metalleri element serisinde yer alır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından daha ağır homologları stronsiyum, radyum ve baryuma benzer. Kalsiyum oksit ve kalsiyum nitrür karışımı oluşturmak için havadaki oksijen ve azot ile reaksiyona girer. Elektrik iletkenliği yüksektir. Kolayca elektron kaybedebilir; bu sebeple iyi bir indirgeyicidir. Kalsiyumun metal formu, kalsiyum klorürün elektrolizi ile elde edilir. Farklı kimyasal işlemlerle de izole edilebilir…

Kaynak : makaleler.com

#Araştırma KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim