ONLINE DERSLER

John Dewey

  • # Biyografi
  • Okuma Süresi 3
john-dewey

John Dewey (20 Ekim 1859 – 1 Haziran 1952), aletçilik olarak bilinen felsefe akımının kurucusu ünlü ABD’li filozof ve eğitim kuramcısı. Charles Sanders Peirce ve William James’ın görüşlerinin bir sentezini yapmış olan Dewey, pragmatizmi, mantıksal ve ahlaki bir analiz kuramı olarak geliştirmiştir. Hayatı boyunca felsefe üzerine çalışmış olsa da yazdıkları psikolojide, pedagojide ve sosyolojide önemli yer tutmaktadır. Türk eğitim sistemi hakkında rapor yazmıştır, rapor 1941 yılında yayınlanmıştır. Türk eğitim sistemi üzerinde önemli etkileri olmuştur.

Dewey, eğitimi sosyal bir olgu olarak ele alır. O’na göre okul da sosyal bir kurumdur. Okul demek küçük bir toplum demektir ve okul toplumun geleceğinin teminatıdır. Okullarda demokrasinin yaşanmasına ve yaşatılmasına ön ayak olunmalıdır. Birey önce okulda toplumsallığı yaşamalıdır ki bu sayede daha sonra içerisine gireceği topluma uyum sağlasın. Bu sebeple toplum için vazgeçilmezler arasındadır. Okulu yapay bir öğrenme ortamından, sadece öğrenmeye odaklanmış öğretmen ve öğrenciden ziyade, öğrenci merkezli, doğal bir öğrenme ortamına sahip yer olarak görmüştür. O’na göre öğrenme ancak ve ancak “yaparak ve yaşayarak” öğrenilir. Öğrenci için faydalı olan, yaşamına olumlu etki yapan, onun hayat karşısında ayakta durabilmesini sağlayan da bu tür yaşantılardır. Dewey’e göre, gerçeklik bir bütün olarak doğanın kendisidir. Bu gerçeklik yalnızca bilimsel bir yöntem olan deneyim yoluyla araştırılır. Bu yüzden O’nun eğitimde izlediği tek yöntem, modern bilimin bakış açısıyla üzerinde özgürce karara varılan empirik (deneysel) natüralizmdir.

O, deneysel natüralizmi, taneyi samandan ayıran bir yelpazeye benzetir. O’na göre deneysel yöntem ile elde edilen deneyim bilmenin ana unsurudur.Dewey’in eğitim felsefesine damgasını vuran düşünce pragmatizmdir. Epistemolojide pragmatizm, bilginin doğruluğunun ve değerinin, verdiği fayda ile ölçülmesidir. Önemli olan, sorunun çözümüne katkıda bulunmaktır. Yani Dewey, eğitimin işlevsel olması gerektiğini söylemiştir. O’na göre eğitim, aynı zamanda demokratik olmalıdır.O’na göre demokrasi, “diğer ortak yaşam ilkelerine karşı bir alternatif” değil, toplumun yaşam düşüncesinin bizzat kendisi “özgür ve zenginleştirici bir yaşam birlikteliğinin” ismidir. Dewey demokrasiyi, eğitim ile eş anlamlı tutar. Demokratik eğitimde okullar, farklı etnik kökene, dine, ekonomik gelir düzeyine sahip bireyler arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin fırsat ve imkan eşitliği ilkesine dayalı bir yapıya sahip olmalıdır.

İşte John Dewey yukarıda bahsedilen fikirlerinden dolayı ABD’de ve belki de tüm dünyada en çok etkilenilen eğitim araştırmacılarından biri olmuştur.

Kaynak :

#Biyografi KATEGORİSİNDEKİ DİĞER PARAGRAFLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim