İletişim
Youtube
Instagram
ONLINE DERSLER
 • HAKİMLİK
 • KPSS

Vergi Hukuku (Konu Anlatımı)

Yayın Evi SBNET Uzaktan Eğitim ve Yayıncılık
ISBN 978-605-69831-4-6
Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 204

Kitabın konuları maliye çalışmalarının doğrudan uygulama kısmına yöneliktir. Vergilemenin ülkemizdeki uygulamalarını hukuki zemin içinde ele alan kitap, oldukça geniş bir içeriğe sa.... devamını oku

 • I. VERGİ HUKUKUNUN KAPSAMI
 • II. AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN KAPSAMI
 • III. VERGİ HUKUKUNUN DALLARI
 • IV. VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
 • A. Yasama Kaynakları
 • 1. Anayasa
 • 2. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 • 3. Kanunlar
 • B. Yürütme Kaynakları
 • 1. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
 • 2. Yönetmelikler
 • 3. Genel Tebliğler
 • 4. Sirküler
 • 5. Muktezalar (Özelgeler)
 • 6. Genelgeler ve Genel Yazılar
 • C. Yargı Kaynakları
 • 1. Anayasa Mahkemesi Kararları
 • 2. Danıştay’ın İçtihadı Birleştirme Kararları
 • 3. Diğer Yargı Kararları
 • D. Diğer Kaynaklar
 • 1. Kanunun Atıf Yaptığı Örf ve Adet
 • 2. Doktrin (Bilimsel Öğreti)
 • V. VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI
 • A. Yer Bakımından Uygulama
 • 1. Mülkilik Kuralı
 • 2. Şahsilik Kuralı
 • 3. Karma Kural
 • B. Zaman Bakımından Uygulama
 • VI. VERGİ HUKUKUNDA YORUM, KIYAS YASAĞI ve İSPAT
 • A. Yorum
 • 1. Lafzi (Deyimsel) Yorum
 • 2. Sistematik Yorum
 • 3. Tarihi Yorum
 • 4. Gai (Amaçsal) Yorum
 • B. Kıyas Yasağı
 • C. İspat
 • VII. VERGİ HUKUKUNDA TARAFLAR
 • VIII. VERGİ HUKUKUNDA SORUMLULUK HALLERİ
 • Hazırlık Soruları: 1
 • Çözümler: 1
 • Açık Uçlu Bilgiler: 1
 • Cevaplar: 1
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 1
 • IX. VERGİLEME SÜRECİ
 • A. Vergiyi Doğuran Olay
 • B. Tarh
 • 1. Beyana Dayalı Tarh İşlemi
 • 2. İdarece Belirlenen Matrah Üzerinden Tarh İşlemi
 • a. İkmalen Vergi Tarhı
 • b. Re’sen Vergi Tarhı
 • c. İdarece Vergi Tarhı
 • 3. Düzeltme Yoluyla Tarh İşlemi
 • 4. Tahrire Dayalı Tarh İşlemi
 • C. Tebliğ
 • 1. Posta Yoluyla Tebliğ
 • 2. Kapıya Yapıştırma Yoluyla Tebliğ
 • 3. Memur Eliyle Tebliğ
 • 4. Daire veya Komisyonda Tebliğ
 • 5. Elektronik Ortamda Tebliğ
 • 6. İlan Yoluyla Tebliğ
 • D. Tahakkuk
 • E. Tahsil
 • X. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER
 • A. Sürelerin Hesaplanması
 • 1. Günlük Süre Hesaplaması
 • 2. Haftalık ve Aylık Süre Hesaplaması
 • 3. Belli bir Gün ile Tayin Edilmiş Süre Hesaplaması
 • B. Sürelerin Uzaması
 • 1. Mücbir Sebep
 • 2. Zor Durum
 • 3. Ölüm Hali
 • XI. MÜKELLEFLERİN HAKLARI ve ÖDEVLERİ
 • A. Mükelleflerin Hakları
 • 1. Genel Hakları
 • 2. Özel Hakları
 • B. Mükelleflerin Ödevleri
 • 1. Maddi Ödev
 • 2. Maddi Olmayan Ödevler
 • a. Bildirimde Bulunma
 • b. Kayıt Düzeni
 • c. Defter Tutma
 • d. Belge Düzenleme
 • e. Beyanname Verme
 • f. Diğer Ödevler
 • XII. VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ
 • A. VUK’ta Düzenlenen Güvenlik Müesseseleri
 • 1. Yoklama
 • 2. Vergi İncelemesi
 • 3. Arama
 • 4. Bilgi Toplama
 • B. 6183 sayılı Kanunda Düzenlenen Güvenlik Müesseseleri
 • 1. Teminat İsteme
 • 2. İhtiyat-ı Haciz
 • 3. İhtiyat-ı Tahakkuk
 • 4. Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı
 • 5. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü
 • 6. Limited Şirketlerin Amme Borçları
 • XIII. DEĞERLEME
 • Hazırlık Soruları: 2
 • Çözümler: 2
 • Açık Uçlu Bilgiler: 2
 • Cevaplar: 2
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 2
 • XIV. VERGİ SUÇ ve CEZALARI
 • A. Kabahatler ve İdari Cezaları
 • 1. Vergi Ziya-ı ve Vergi Ziya-ı Cezası
 • 2. Genel Usulsüzlük ve Genel Usulsüzlük Cezası
 • a. Birinci Derece Usulsüzlükler
 • b. İkinci Derece Usulsüzlükler
 • 3. Özel Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası
 • B. Suçlar ve Adli Cezalar
 • 1. Kaçakçılık Suçu ve Cezası
 • 2. Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu ve Cezası
 • 3. Mükellefin Özel İşlerini Takip Suçu ve Cezası
 • Hazırlık Soruları: 3
 • Çözümler: 3
 • Açık Uçlu Bilgiler: 3
 • Cevaplar: 3
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 3
 • XV. VERGİ BORCU ve CEZASINI ORTADAN KALDIRAN HALLER
 • A. Ödeme
 • B. Zamanaşımı
 • C. Terkin
 • D. Tahakkuktan Vazgeçme
 • E. Vergi Hatalarını Düzeltme
 • 1. Hesap Hataları
 • 2. Vergilendirme Hataları
 • F. Af
 • G. Takas
 • H. Uzlaşma
 • J. Dava Açma
 • K. Ölüm
 • L. İzaha Davet
 • M. Cezalarda İndirim
 • N. Pişmanlık ve Islah
 • O. Yanılma
 • P. Mücbir Sebepler
 • XVI. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
 • A. Uzlaşma
 • B. Dava Açma
 • Katkı 1: Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
 • Katkı 2: Vergi Hukuku Alanındaki Sürelerin Topluca Gösterimi
 • Hazırlık Soruları: 4
 • Çözümler: 4
 • Açık Uçlu Bilgiler: 4
 • Cevaplar: 4
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 4
 • TÜRETİLMİŞ SORULAR
 • TÜRETİLMİŞ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
 • TÜRETİLMİŞ SORULARIN CEVAP ANAHTARI
 • DOĞRU / YANLIŞ SORULARI
 • DOĞRU / YANLIŞ SORULARININ YANITLARI
 • Yararlanılan Kaynaklar
advantage
2 Taksit53.18 TL
3 Taksit54.28 TL
4 Taksit55.27 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.38 TL
7 Taksit58.42 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
axess
2 Taksit53.17 TL
3 Taksit54.26 TL
4 Taksit55.23 TL
5 Taksit56.34 TL
6 Taksit57.33 TL
7 Taksit58.38 TL
8 Taksit59.43 TL
9 Taksit60.49 TL
10 Taksit61.48 TL
11 Taksit62.59 TL
12 Taksit63.64 TL
bonus
2 Taksit53.20 TL
3 Taksit54.31 TL
4 Taksit55.33 TL
5 Taksit56.45 TL
6 Taksit57.47 TL
7 Taksit58.53 TL
8 Taksit59.59 TL
9 Taksit60.66 TL
10 Taksit61.68 TL
11 Taksit62.79 TL
12 Taksit63.85 TL
cardfinans
2 Taksit53.18 TL
3 Taksit54.28 TL
4 Taksit55.27 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.38 TL
7 Taksit58.42 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
combo
2 Taksit53.68 TL
3 Taksit55.12 TL
4 Taksit56.59 TL
5 Taksit57.96 TL
6 Taksit59.40 TL
7 Taksit60.73 TL
8 Taksit62.23 TL
9 Taksit63.65 TL
10 Taksit64.77 TL
11 Taksit66.13 TL
12 Taksit67.31 TL
maximum
2 Taksit53.53 TL
3 Taksit54.63 TL
4 Taksit55.61 TL
5 Taksit56.69 TL
6 Taksit57.66 TL
7 Taksit58.43 TL
8 Taksit59.48 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
paraf
2 Taksit53.85 TL
3 Taksit55.36 TL
4 Taksit56.78 TL
5 Taksit57.97 TL
6 Taksit59.09 TL
7 Taksit60.23 TL
8 Taksit61.38 TL
9 Taksit62.52 TL
10 Taksit62.88 TL
11 Taksit64.01 TL
12 Taksit65.07 TL
saglamkart
2 Taksit52.98 TL
3 Taksit54.01 TL
4 Taksit55.00 TL
5 Taksit56.11 TL
6 Taksit57.11 TL
7 Taksit58.15 TL
8 Taksit59.20 TL
9 Taksit60.26 TL
10 Taksit61.26 TL
11 Taksit62.35 TL
12 Taksit63.40 TL
world
2 Taksit53.17 TL
3 Taksit54.27 TL
4 Taksit55.26 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.37 TL
7 Taksit58.41 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.52 TL
11 Taksit62.62 TL
12 Taksit63.67 TL
Yorum yapabilmek için ÜYE GİRİŞİ yapmalısınız!
Vergi Hukuku (Konu Anlatımı)
KPSS

Vergi Hukuku (Konu Anlatımı)

Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 204

Kitabın konuları maliye çalışmalarının doğrudan uygulama kısmına yöneliktir. Vergilemenin ülkemizdeki uygulamalarını hukuki zemin içind.... devamını oku

50 % İNDİRİM
i
100,00 TL 50,00 TL
SEPETE EKLE
100,00 TL - Aynı Gün Kargo

(Saat 15.00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoda)

BENZER KİTAPLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim