İletişim
Youtube
Instagram
ONLINE DERSLER
 • HAKİMLİK
 • KPSS

Türk Vergi Sistemi (Soru Bankası)

Yayın Evi Sbnet Yayınları
ISBN 978-605-7636-04-1
Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 1. Baskı
Sayfa Sayısı 160

Elinizdeki bu kitapve içindeki sorular, KPSS başta olmak üzere İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay, Gelir Uzman Yardımcılığı ve diğer kurum sınavlarına hazırlık için uygundur..... devamını oku

 • A. Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
 • B. Servet ve Servet Transferinden Alınan Vergiler
 • C. Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
 • I. GELİR VERGİSİ
 • A. Gelir Vergisinin Özellikleri
 • 1. Gelir Vergisi Şahsidir
 • 2. Takvim Yılı Esası
 • 3. Elde Edilmiş Olma
 • 4. Gelirin Unsurları
 • 5. Gelirin Safi Olması
 • 6. Gelirin Gerçek Olması
 • B. Gelir Vergisinde Mükellefiyet Türleri
 • 1. Tam Mükellefiyet
 • 2. Dar Mükellefiyet
 • Hazırlık Soruları: 1
 • Çözümler: 1
 • Açık Uçlu Bilgiler: 1
 • Cevaplar: 1
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 1
 • C. Gelir Unsurlarının Analizi
 • 1. Ticari Kazançlar: Emek + Sermaye Faktörü
 • a. Ticari Kazancın Tespiti
 • i. Gerçek Usulde Tespit
 • (1) Bilanço Esası
 • (2) İşletme Hesabı Esası
 • (3) Bilanço Esasından İşletme Hesabına Geçiş
 • (4) İşletme Hesabından Bilanço Hesabına Geçiş
 • ii. Basit Usulde Tespit
 • (1) Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
 • (2) Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
 • (3) Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar
 • (4) Basit Usul Hakkında Notlar
 • b. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilebilen Giderler
 • c. Ticari Kazancın Tespitinde Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler
 • d. Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarım İşleri
 • e. Esnaf Muaflığı
 • f. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası
 • g. Ticari Kazançlarda Yer Alan Diğer Muafiyet ve İstisnalar
 • 2. Zirai Kazançlar: Emek + Sermaye Faktörü
 • a. Zirai Kazançta Vergilendirme
 • i. Kazancın Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti
 • ii. Kazancın Bilanço Esasına Göre Tespiti
 • b. Zirai Hasılattan İndirilemeyen Giderler
 • 3. Ücretler: Sadece Emek Faktörü
 • a. Ücretlerde Vergilendirme
 • b. Diğer Ücretler
 • c. Engellilik İndirimi
 • d. Asgari Geçim İndirimi
 • e. Diplomat Muaflığı
 • f. Ücret İstisnası
 • 4. Serbest Meslek Kazançları: Emek + Sermaye Faktörü
 • a. Serbest Meslek Kazancının Tespiti
 • b. Mesleki Giderler
 • c. Telif Kazançları İstisnası
 • d. Serbest Meslek Kazançlarındaki Diğer Muafiyet ve İstisnalar
 • 5. Gayrimenkul Sermaye İratları: Fiziki Sermaye
 • a. Gayrimenkul Sermaye İradında Hasılat
 • b. Gider Olarak Düşülebilen Kalemler
 • c. Götürü Gider Uygulaması
 • d. Emsal Kira Bedeli
 • 6. Menkul Sermaye İradı: Nakdi Sermaye
 • a. Menkul Sermaye Sayılmayan Haller
 • b. İndirilebilecek Giderler
 • c. Menkul Sermaye İratlarında Vergilendirme
 • i. Tevkifat Yapılan Menkul Sermaye İratları
 • ii. Belli Bir Tutarı Aştığında Beyan Edilen Menkul Sermaye İratları
 • iii. Beyanname ile Vergilendirilen Menkul Sermaye İratları
 • 7. Diğer Kazanç ve İratlar: Nev-i Şahsına Münhasır
 • a. Değer Artışı Kazançları
 • b. Arızi Kazançlar
 • D. Gelirin Toplanması ve Beyanı
 • 1. Zararların Mahsubu
 • 2. Beyanname Üzerinden Yapılacak İndirimler
 • 3. Gelir Vergisi Tarifesi
 • 4. Geçici (Peşin) Vergi
 • 5. Beyanname Çeşitleri
 • a. Yıllık Beyanname
 • b. Muhtasar Beyanname
 • c. Münferit Beyanname
 • Hazırlık Soruları: 2
 • Çözümler: 2
 • Açık Uçlu Bilgiler: 2
 • Cevaplar: 2
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 2
 • I. KURUMLAR VERGİSİ
 • A. Mükellefleri
 • 1. Sermaye Şirketleri
 • 2. Kooperatifler
 • 3. Kamu İktisadi Kurumları
 • 4. Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler
 • 5. İş Ortaklıkları
 • B. Mükellefiyet Şekli
 • C. Muafiyet ve İstisnalar
 • D. Safi Kurum Kazancının Tespiti
 • 1. Düşülebilen Giderler
 • 2. Zararların Mahsubu
 • 3. İndirimler
 • 4. Düşülemeyen Giderler
 • E. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancının Tespiti
 • F. Bilgi Paylaşımı Yapmayan Ülkelere Yönelik Vergi Kesintisi
 • G. Kurumlar Vergisinin Oranı
 • H. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Ödeme
 • III. KATMA DEĞER VERGİSİ: KDV
 • A. KDV’nin Konusunu Oluşturan İşlemler
 • B. Teslim
 • C. Hizmet
 • D. KDV’nin Mükellefleri
 • E. KDV’de Vergiyi Doğuran Olay
 • F. KDV’nin Matrah ve Oranı
 • IV. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ: ÖTV
 • V. EMLAK VERGİSİ
 • A. Bina Vergileri
 • B. Arazi Vergileri
 • C. Değerli Konut Vergisi
 • VI. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ: MTV
 • VII. VERASET ve İNTİKAL VERGİSİ: VİV
 • VIII. BANKA ve SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
 • IX. DAMGA VERGİSİ
 • X. İLAN VE REKLAM VERGİSİ
 • XI. EĞLENCE VERGİSİ
 • XII. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
 • XIII. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
 • XIV. KONAKLAMA VERGİSİ
advantage
2 Taksit42.54 TL
3 Taksit43.42 TL
4 Taksit44.22 TL
5 Taksit45.10 TL
6 Taksit45.90 TL
7 Taksit46.73 TL
8 Taksit47.58 TL
9 Taksit48.42 TL
10 Taksit49.22 TL
11 Taksit50.10 TL
12 Taksit50.94 TL
axess
2 Taksit42.54 TL
3 Taksit43.40 TL
4 Taksit44.18 TL
5 Taksit45.07 TL
6 Taksit45.86 TL
7 Taksit46.70 TL
8 Taksit47.54 TL
9 Taksit48.39 TL
10 Taksit49.18 TL
11 Taksit50.07 TL
12 Taksit50.91 TL
bonus
2 Taksit42.56 TL
3 Taksit43.45 TL
4 Taksit44.26 TL
5 Taksit45.16 TL
6 Taksit45.97 TL
7 Taksit46.82 TL
8 Taksit47.67 TL
9 Taksit48.53 TL
10 Taksit49.34 TL
11 Taksit50.23 TL
12 Taksit51.08 TL
cardfinans
2 Taksit42.54 TL
3 Taksit43.42 TL
4 Taksit44.22 TL
5 Taksit45.10 TL
6 Taksit45.90 TL
7 Taksit46.73 TL
8 Taksit47.58 TL
9 Taksit48.42 TL
10 Taksit49.22 TL
11 Taksit50.10 TL
12 Taksit50.94 TL
combo
2 Taksit42.94 TL
3 Taksit44.10 TL
4 Taksit45.27 TL
5 Taksit46.37 TL
6 Taksit47.52 TL
7 Taksit48.58 TL
8 Taksit49.78 TL
9 Taksit50.92 TL
10 Taksit51.82 TL
11 Taksit52.90 TL
12 Taksit53.85 TL
maximum
2 Taksit42.82 TL
3 Taksit43.70 TL
4 Taksit44.49 TL
5 Taksit45.35 TL
6 Taksit46.12 TL
7 Taksit46.74 TL
8 Taksit47.58 TL
9 Taksit48.42 TL
10 Taksit49.22 TL
11 Taksit50.10 TL
12 Taksit50.94 TL
paraf
2 Taksit43.08 TL
3 Taksit44.29 TL
4 Taksit45.42 TL
5 Taksit46.37 TL
6 Taksit47.27 TL
7 Taksit48.18 TL
8 Taksit49.10 TL
9 Taksit50.02 TL
10 Taksit50.30 TL
11 Taksit51.20 TL
12 Taksit52.06 TL
saglamkart
2 Taksit42.38 TL
3 Taksit43.20 TL
4 Taksit44.00 TL
5 Taksit44.88 TL
6 Taksit45.68 TL
7 Taksit46.52 TL
8 Taksit47.36 TL
9 Taksit48.21 TL
10 Taksit49.00 TL
11 Taksit49.88 TL
12 Taksit50.72 TL
world
2 Taksit42.54 TL
3 Taksit43.41 TL
4 Taksit44.21 TL
5 Taksit45.10 TL
6 Taksit45.90 TL
7 Taksit46.73 TL
8 Taksit47.57 TL
9 Taksit48.42 TL
10 Taksit49.21 TL
11 Taksit50.09 TL
12 Taksit50.93 TL
Yorum yapabilmek için ÜYE GİRİŞİ yapmalısınız!
Türk Vergi Sistemi (Soru Bankası)
KPSS

Türk Vergi Sistemi (Soru Bankası)

Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 1. Baskı
Sayfa Sayısı 160

Elinizdeki bu kitapve içindeki sorular, KPSS başta olmak üzere İdari Yargı Hakimliği, Sayıştay, Gelir Uzman Yardımcılığı ve diğer kurum .... devamını oku

50 % İNDİRİM
i
80,00 TL 40,00 TL
SEPETE EKLE
55,00 TL - Aynı Gün Kargo

(Saat 15.00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoda)

BENZER KİTAPLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim