İletişim
Youtube
Instagram
ONLINE DERSLER
 • HAKİMLİK
 • KPSS

Kamu Gelirleri (Konu Anlatımı)

Yayın Evi SBNET Uzaktan Eğitim ve Yayıncılık
ISBN 978-605-80834-8-6
Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 212

Maliye çalışmalarının bizce en geniş içeriğine sahip olan kısmı kamu gelirleridir. Bu kitap, böylesine geniş bir kapsamı olan konuyu en anlaşılır şekilde özetlemekte ve adaylara sıf.... devamını oku

 • I. KAMU GELİRLERİNİN GENEL AYRIMI
 • A. Egemenlik Kriteri
 • B. Normalite Kriteri
 • 1. Vergi
 • 2. Harç
 • 3. Resim
 • 4. Şerefiye
 • 5. Parafiskal (Vergi Benzeri) Gelirler
 • 6. Fonlar
 • 7. Para ve Vergi Cezaları
 • 8. Mali Tekel Gelirleri
 • 9. Senyoraj (Emisyon) Gelirleri
 • 10. Devalüasyon Gelirleri
 • 11. Özelleştirme Gelirleri
 • 12. Ganimetler
 • 13. Tazminatlar
 • 14. Zorunlu (Cebri) Borçlar
 • 15. Mülk Gelirleri
 • 16. Teşebbüs Gelirleri
 • 17. Döner Sermaye İşletmesi Gelirleri
 • 18. Bağış ve Yardımlar
 • 19. Devlete İntikal Eden Para ve Mallar
 • 20. Borçlar
 • Hazırlık Soruları: 1
 • Çözümler: 1
 • Açık Uçlu Bilgiler: 1
 • Cevaplar: 1
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 1
 • II. VERGİ TEORİSİ
 • A. Vergilemenin Amaçları
 • 1. Vergilerin Ekonomik Amacı
 • 2. Vergilerin Sosyal Amacı
 • B. Vergiyi Açıklayan Teoriler
 • 1. İstifade (Yararlanma, Faydalanma) Teorisi
 • 2. Egemenlik (İktidar) Teorisi
 • C. Vergi Sistemleri
 • 1. Tekli Vergi Sistemi
 • 2. Çoklu Vergi Sistemi
 • D. Osmanlı’da Vergi Sistemi
 • E. Vergileme İlkeleri
 • 1. Klasik Vergileme İlkeleri
 • a. Adalet İlkesi
 • b. Kesinlik İlkesi
 • c. İktisadilik İlkesi
 • d. Uygunluk İlkesi
 • 2. Modern Vergileme (Müdahale) İlkesi
 • 3. Günümüz Vergileme İlkeleri a. Genellik İlkesi
 • b. Yasallık İlkesi
 • c. Sadelik İlkesi
 • d. İstikrar İlkesi
 • e. Esneklik İlkesi
 • f. Verimlilik (Yeterlilik) İlkesi
 • g. Tarafsızlık İlkesi
 • h. Etkinlik İlkesi
 • F. Vergileme Süreci
 • 1. Verginin Tarhı
 • 2. Verginin Tebliği
 • 3. Verginin Tahakkuku
 • 4. Verginin Tahsili
 • Hazırlık Soruları: 2
 • Çözümler: 2
 • Açık Uçlu Bilgiler: 2
 • Cevaplar: 2
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 2
 • III. VERGİLERLE İLGİLİ KAVRAMLAR
 • 1. Verginin Konusu
 • 2. Verginin Matrahı
 • 3. Verginin Türü
 • 4. Vergi Mükellefi
 • 5. Vergi Sorumlusu
 • 6. Vergi Ehliyeti
 • 7. Vergiyi Doğuran Olay
 • 8. Vergi Maliyetleri
 • 9. Vergi Harcamaları
 • 10. Vergi İstisnası
 • 11. Vergi Muafiyeti
 • 12. Vergi İndirimleri
 • 13. Verginin Amortismanı
 • 14. Verginin Kapitalizasyonu
 • 15. Vergi Arbitrajı
 • 16. Potansiyel Vergi Hasılatı
 • 17. Fiili Vergi Hasılatı
 • 18. Vergi Gayreti
 • 19. Vergi Bilinci
 • 20. Vergi Ahlakı
 • 21. Vergi Denetimi
 • 22. Vergiye Karşı Tepkiler
 • 23. Çifte (Mükerrer) Vergilendirme
 • 24. Transfer Fiyatlandırması
 • 25. Vergi Rekabeti
 • 26. Vergi Cenneti
 • 27. Vergi Cehennemi
 • 28. Vergi Uyumlaştırması
 • 29. Verginin Etkileri
 • 30. Vergi Kaması
 • 31. Vergi Takozu
 • 32. Vergi Tutamağı
 • 33. Vergi Erozyonu
 • 34. Vergi Çengeli
 • 35. Verginin Telafisi (Dönüştürülmesi)
 • 36. Vergi İadesi
 • 37. Vergi Tatili
 • 38. Ramsey Vergileri
 • 39. Mali Anestezi
 • 40. Mali Zorlama
 • 41. Vergi Alerjisi
 • 42. Tevzii Vergiler
 • 43. Carlett-Hague Kuralı
 • 44. Vergi Planlaması
 • 45. Tobin Vergisi
 • Hazırlık Soruları: 3
 • Çözümler: 3
 • Açık Uçlu Bilgiler: 3
 • Cevaplar: 3
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 3
 • IV. VERGİ YÜKÜ ve TÜRLERİ
 • V. VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN GÖSTERGELERİ
 • VI. ÖDEME GÜCÜNE ULAŞMADA KULLANILAN ARAÇLAR
 • VII. VERGİ TARİFELERİ
 • A. Düz (Sabit, Tek) Oranlı Vergi Tarifesi
 • B. Artan Oranlı Vergi Tarifesi
 • 1. Sınıf Usulüne Göre Vergi Hesaplaması
 • 2. Dilim Usulüne Göre Vergi Hesaplaması
 • C. Azalan Oranlı Vergi Tarifesi
 • VIII. VERGİ YANSIMASI (İNİKASI)
 • A. Vergi Yansımasının Aşamaları
 • B. Yansımayı Belirleyen Faktörler
 • 1. Mikro Faktörler
 • 2. Makro Faktörler
 • C. Yansıma Türleri
 • 1. İleri ve Geri Yansıma
 • 2. Sınırlı ve Sınırsız Yansıma
 • 3. Kanuni ve Fiili Yansıma
 • 4. Biçimsel ve Efektif Yansıma
 • 5. Mutlak ve Diferansiyel Yansıma
 • 6. Çapraz ve Çift Yansıma
 • 7. Harcama ve Bütçe Yansıması
 • 8. Sübvansiyon Yansıması
 • Hazırlık Soruları: 4
 • Çözümler: 4
 • Açık Uçlu Bilgiler: 4
 • Cevaplar: 4
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 4
 • IX. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI
 • A. Ödemede Kullanılan Araçlara Göre Vergiler
 • 1. Ayni Vergileri
 • 2. Nakdi Vergiler
 • B. Vergiye Konu Olan Nesnelere Göre Vergiler
 • 1. Şahsi Vergiler
 • 2. Mal Vergileri
 • C. Yükümlünün Kişisel Durumuna Göre Vergiler
 • 1. Objektif (Nesnel) Vergiler
 • 2. Sübjektif (Öznel) Vergiler
 • D. Kapsamlarına Göre Vergiler
 • 1. Genel Vergiler
 • 2. Özel (Kısmi) Vergiler
 • E. Uygulama Süresine Göre Vergiler
 • 1. Sürekli Vergiler
 • 2. Sürekli Olmayan Vergiler
 • F. Matrahlarına Göre Vergiler
 • 1. Ad valorem Vergiler
 • 2. Spesifik Vergiler
 • 3. Karma Matrahlı Vergiler
 • G. Tarifelerine Göre Vergiler
 • 1. Maktu Vergiler
 • 2. Nispi Vergiler
 • H. Niteliklerine Göre Vergiler
 • 1. Dolaylı Vergiler
 • 2. Dolaysız Vergiler
 • X. MODERN ANLAMDA VERGİ KAYNAKLARI
 • A. Gelirden Alınan Vergiler
 • 1. İktisadi Anlamda Gelir
 • 2. Mali Anlamda Gelir
 • B. Servetten Alınan Vergiler
 • 1. Konu Bakımından Servet Vergileri
 • 2. Süre Bakımından Servet Vergileri
 • 3. Kapsam Bakımından Servet Vergileri
 • C. Harcamalardan Alınan Vergiler
 • 1. Toplu Muamele Vergileri
 • 2. Yayılı Muamele Vergileri
 • Ek 1: Verginin Piramitleşmesi
 • Ek 2: Gizli Artan Oranlılık
 • Hazırlık Soruları: 5
 • Çözümler: 5
 • Açık Uçlu Bilgiler: 5
 • Cevaplar: 5
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 5
 • TÜRETİLMİŞ SORULAR
 • TÜRETİLMİŞ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
 • TÜRETİLMİŞ SORULARIN CEVAP ANAHTARI
 • DOĞRU / YANLIŞ SORULARI
 • DOĞRU / YANLIŞ SORULARININ YANITLARI
 • Yararlanılan Kaynaklar
advantage
2 Taksit53.18 TL
3 Taksit54.28 TL
4 Taksit55.27 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.38 TL
7 Taksit58.42 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
axess
2 Taksit53.17 TL
3 Taksit54.26 TL
4 Taksit55.23 TL
5 Taksit56.34 TL
6 Taksit57.33 TL
7 Taksit58.38 TL
8 Taksit59.43 TL
9 Taksit60.49 TL
10 Taksit61.48 TL
11 Taksit62.59 TL
12 Taksit63.64 TL
bonus
2 Taksit53.20 TL
3 Taksit54.31 TL
4 Taksit55.33 TL
5 Taksit56.45 TL
6 Taksit57.47 TL
7 Taksit58.53 TL
8 Taksit59.59 TL
9 Taksit60.66 TL
10 Taksit61.68 TL
11 Taksit62.79 TL
12 Taksit63.85 TL
cardfinans
2 Taksit53.18 TL
3 Taksit54.28 TL
4 Taksit55.27 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.38 TL
7 Taksit58.42 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
combo
2 Taksit53.68 TL
3 Taksit55.12 TL
4 Taksit56.59 TL
5 Taksit57.96 TL
6 Taksit59.40 TL
7 Taksit60.73 TL
8 Taksit62.23 TL
9 Taksit63.65 TL
10 Taksit64.77 TL
11 Taksit66.13 TL
12 Taksit67.31 TL
maximum
2 Taksit53.53 TL
3 Taksit54.63 TL
4 Taksit55.61 TL
5 Taksit56.69 TL
6 Taksit57.66 TL
7 Taksit58.43 TL
8 Taksit59.48 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
paraf
2 Taksit53.85 TL
3 Taksit55.36 TL
4 Taksit56.78 TL
5 Taksit57.97 TL
6 Taksit59.09 TL
7 Taksit60.23 TL
8 Taksit61.38 TL
9 Taksit62.52 TL
10 Taksit62.88 TL
11 Taksit64.01 TL
12 Taksit65.07 TL
saglamkart
2 Taksit52.98 TL
3 Taksit54.01 TL
4 Taksit55.00 TL
5 Taksit56.11 TL
6 Taksit57.11 TL
7 Taksit58.15 TL
8 Taksit59.20 TL
9 Taksit60.26 TL
10 Taksit61.26 TL
11 Taksit62.35 TL
12 Taksit63.40 TL
world
2 Taksit53.17 TL
3 Taksit54.27 TL
4 Taksit55.26 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.37 TL
7 Taksit58.41 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.52 TL
11 Taksit62.62 TL
12 Taksit63.67 TL
Yorum yapabilmek için ÜYE GİRİŞİ yapmalısınız!
Kamu Gelirleri (Konu Anlatımı)
KPSS

Kamu Gelirleri (Konu Anlatımı)

Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 212

Maliye çalışmalarının bizce en geniş içeriğine sahip olan kısmı kamu gelirleridir. Bu kitap, böylesine geniş bir kapsamı olan konuyu en a.... devamını oku

50 % İNDİRİM
i
100,00 TL 50,00 TL
SEPETE EKLE
55,00 TL - Aynı Gün Kargo

(Saat 15.00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoda)

BENZER KİTAPLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim