İletişim
Youtube
Instagram
ONLINE DERSLER
 • HAKİMLİK
 • KPSS

Devlet Bütçesi (Konu Anlatımı)

Yayın Evi SBNET Uzaktan Eğitim ve Yayıncılık
ISBN 978-605-69831-2-2
Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 176

Devlet yönetiminin icraat aracı olan bütçe, sahip olduğu geniş teorik içerik sebebiyle özel bir öneme sahiptir. Ayrıca ülkemizin 2018 yılında geçtiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sist.... devamını oku

 • I. BÜTÇENİN TEMEL UNSURLARI: 4T PRENSİBİ
 • A. Tahmin
 • B. Tasdik
 • C. Tahdit
 • D. Tevzin
 • II. BÜTÇENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • III. BÜTÇELEME İLKELERİ
 • A. Genellik İlkesi
 • B. Birlik İlkesi
 • C. Açıklık ilkesi
 • D. Aleniyet İlkesi
 • E. Doğruluk İlkesi
 • F. Samimiyet İlkesi
 • G. Önceden İzin Alma İlkesi
 • H. Tahsis (Ayrım-Özgüleme) İlkesi
 • J. Yıllık Olma İlkesi
 • K. Tasarruf İlkesi
 • L. Giderlerin Önceliği İlkesi
 • M. Giderlerin Bölümler İtibariyle Onayı İlkesi
 • N. Yeknesaklık İlkesi
 • O. Denklik İlkesi
 • IV. BÜTÇENİN FONKSİYONLARI (İŞLEVLERİ)
 • A. Klasik Bütçe Fonksiyonları
 • 1. Mali Fonksiyon
 • 2. Ekonomik Fonksiyon
 • 3. Hukuki Fonksiyon
 • 4. Siyasi Fonksiyon
 • 5. Kontrol Fonksiyonu
 • 6. Denetim Fonksiyonu
 • B. Modern Bütçe Fonksiyonları
 • 1. Tahsis Fonksiyonu
 • 2. İstikrar Fonksiyonu
 • 3. Bölüşüm Fonksiyonu
 • 4. Planlama ve Yönetim Fonksiyonu
 • 5. Muhasebe Fonksiyonu
 • Hazırlık Soruları: 1
 • Çözümler: 1
 • Açık Uçlu Bilgiler: 1
 • Cevaplar: 1
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 1
 • V. BÜTÇE DENKLİK TEORİLERİ
 • A. Klasik Bütçe Teorisi
 • B. Devri (Konjonktürel) Bütçe Teorisi
 • C. Telafi Edici Bütçe Teorisi
 • VI. BÜTÇE SİSTEMLERİ
 • A. Torba (Lump Sum) Bütçe Sistemi
 • B. Klasik (Geleneksel, Örgüt) Bütçe Sistemi
 • C. Milli Ekonomik Bütçeler
 • D. Performans Bütçe Sistemi
 • E. Program Bütçe Sistemi
 • F. Sıfır Esaslı Bütçe (SEB) Sistemi
 • G. Yatırım Bütçe Sistemi
 • H. Plan-Program-Bütçe Sistemi (PPBS)
 • J. Analitik Bütçe
 • 1. Kurumsal Sınıflandırma
 • 2. Fonksiyonel Sınıflandırma
 • 3. Finansman Tipi Sınıflandırma
 • 4. Ekonomik Sınıflandırma
 • Hazırlık Soruları: 2
 • Çözümler: 2
 • Açık Uçlu Bilgiler: 2
 • Cevaplar: 2
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 2
 • VII. 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİM ve KONTROL KANUNU
 • A. Merkezi Yönetim Bütçesi
 • 1. Genel Bütçe
 • 2. Özel Bütçe
 • 3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçesi
 • B. Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçesi
 • C. Mahalli İdareler Bütçesi
 • 1. İl Özel İdaresi Bütçesi
 • 2. Belediye Bütçesi
 • 3. Mahalli idare Birlikleri Bütçesi
 • Ek 1: Köy Bütçeleri
 • Ek 2: Özerk Bütçe ve KİT Bütçeleri
 • Hazırlık Soruları: 3
 • Çözümler: 3
 • Açık Uçlu Bilgiler: 3
 • Cevaplar: 3
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 3
 • VIII. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ
 • IX. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN ONAYLANMA SÜRECİ
 • X. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN UYGULAMA SÜRECİ
 • A. Giderlerin Yapılması
 • 1. Yüklenmeye Girişilmesi
 • 2. Harcama Yetkilisi ve Harcama Talimatı
 • 3. Giderlerin Gerçekleştirilmesi
 • 4. Ön Ödeme (Avans) ve Kredi İşlemleri
 • 5. Ödenemeyen Giderler ve Emanet Hesabı
 • B. Gelirlerin Toplanması
 • C. Hazine İşlemleri
 • 1. Yer Bakımından Ahenkleştirme
 • 2. Zaman Bakımından Ahenkleştirme
 • D. Bütçede Yapılan Değişiklikler
 • E. Yatırım Projelerinin Uygulama Sonuçları
 • F. 5018 sayılı Kanunda Geçen Bazı Ödenekler
 • 1. Yedek Ödenek
 • 2. Örtülü Ödenek
 • 3. Ek Ödenek
 • 4. Olağanüstü Ödenek
 • 5. Tamamlayıcı Ödenek
 • 6. Özel Ödenek
 • G. Bütçe Hesaplarının Kapatılma Yöntemleri
 • 1. Egzersiz Yöntemi
 • 2. Jestiyon Yöntemi
 • XI. MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN DENETİMİ
 • A. Bütçenin İdari Denetimi
 • 1. Harcama Öncesi İç Denetim
 • 2. Harcama Sonrası Dış Denetim
 • B. Bütçenin Yargısal Denetimi
 • C. Bütçenin Yasama Denetimi
 • D. Yaptırımlar ve Yetkili Merciiler
 • E. Devlet Muhasebe Sistemleri
 • 1. Kameral Muhasebe Sistemi
 • 2. Schneider Muhasebe Sistemi
 • 3. Constante Muhasebe Sistemi
 • 4. Logismografi Muhasebe Sistemi
 • F. Türkiye’de Uygulanan Devlet Muhasebe Sistemleri
 • 1. Nakit Esaslı Muhasebe Sistemi
 • 2. Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sistemi
 • Hazırlık Soruları: 4
 • Çözümler: 4
 • Açık Uçlu Bilgiler: 4
 • Cevaplar: 4
 • Maliyenin Vazgeçilmezleri: 4
 • TÜRETİLMİŞ SORULAR
 • TÜRETİLMİŞ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ
 • TÜRETİLMİŞ SORULARIN CEVAP ANAHTARI
 • DOĞRU / YANLIŞ SORULARI
 • DOĞRU / YANLIŞ SORULARININ YANITLARI
 • Yararlanılan Kaynaklar
advantage
2 Taksit53.18 TL
3 Taksit54.28 TL
4 Taksit55.27 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.38 TL
7 Taksit58.42 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
axess
2 Taksit53.17 TL
3 Taksit54.26 TL
4 Taksit55.23 TL
5 Taksit56.34 TL
6 Taksit57.33 TL
7 Taksit58.38 TL
8 Taksit59.43 TL
9 Taksit60.49 TL
10 Taksit61.48 TL
11 Taksit62.59 TL
12 Taksit63.64 TL
bonus
2 Taksit53.20 TL
3 Taksit54.31 TL
4 Taksit55.33 TL
5 Taksit56.45 TL
6 Taksit57.47 TL
7 Taksit58.53 TL
8 Taksit59.59 TL
9 Taksit60.66 TL
10 Taksit61.68 TL
11 Taksit62.79 TL
12 Taksit63.85 TL
cardfinans
2 Taksit53.18 TL
3 Taksit54.28 TL
4 Taksit55.27 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.38 TL
7 Taksit58.42 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
combo
2 Taksit53.68 TL
3 Taksit55.12 TL
4 Taksit56.59 TL
5 Taksit57.96 TL
6 Taksit59.40 TL
7 Taksit60.73 TL
8 Taksit62.23 TL
9 Taksit63.65 TL
10 Taksit64.77 TL
11 Taksit66.13 TL
12 Taksit67.31 TL
maximum
2 Taksit53.53 TL
3 Taksit54.63 TL
4 Taksit55.61 TL
5 Taksit56.69 TL
6 Taksit57.66 TL
7 Taksit58.43 TL
8 Taksit59.48 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.53 TL
11 Taksit62.63 TL
12 Taksit63.68 TL
paraf
2 Taksit53.85 TL
3 Taksit55.36 TL
4 Taksit56.78 TL
5 Taksit57.97 TL
6 Taksit59.09 TL
7 Taksit60.23 TL
8 Taksit61.38 TL
9 Taksit62.52 TL
10 Taksit62.88 TL
11 Taksit64.01 TL
12 Taksit65.07 TL
saglamkart
2 Taksit52.98 TL
3 Taksit54.01 TL
4 Taksit55.00 TL
5 Taksit56.11 TL
6 Taksit57.11 TL
7 Taksit58.15 TL
8 Taksit59.20 TL
9 Taksit60.26 TL
10 Taksit61.26 TL
11 Taksit62.35 TL
12 Taksit63.40 TL
world
2 Taksit53.17 TL
3 Taksit54.27 TL
4 Taksit55.26 TL
5 Taksit56.38 TL
6 Taksit57.37 TL
7 Taksit58.41 TL
8 Taksit59.47 TL
9 Taksit60.53 TL
10 Taksit61.52 TL
11 Taksit62.62 TL
12 Taksit63.67 TL
Yorum yapabilmek için ÜYE GİRİŞİ yapmalısınız!
Devlet Bütçesi (Konu Anlatımı)
KPSS

Devlet Bütçesi (Konu Anlatımı)

Yazar Özgür SARAÇ
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 176

Devlet yönetiminin icraat aracı olan bütçe, sahip olduğu geniş teorik içerik sebebiyle özel bir öneme sahiptir. Ayrıca ülkemizin 2018 yıl.... devamını oku

50 % İNDİRİM
i
100,00 TL 50,00 TL
SEPETE EKLE
55,00 TL - Aynı Gün Kargo

(Saat 15.00 öncesi alınan siparişler aynı gün kargoda)

BENZER KİTAPLAR

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim