İdari Yargı Hakimliği

 

Sınava Başvurabilmem için Gerekli Olan Kriterler Nedir?

29 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek İdari Yargı Hakimliği sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1983 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak, Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

İdari Yargı Hakimliği Sınavının İçeriği Nedir?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

Sınavda adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testlerdeki soruların konulara göre dağılımı kendi aralarında eşit olacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ

SORU SAYISI

Türkçe

6

Matematik

6

Türk Kültür ve Medeniyetleri

6

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

6

Temel Yurttaşlık Bilgisi

6

 

 

ALAN BİLGİSİ TESTİ

SORU SAYISI

Anayasa Hukuku

7

İdare Hukuku

7

İdari Yargılama Usulü

7

Hukuk Yargılama Usulü

7

Medeni Hukuk

7

Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)

7

Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

7

Vergi Hukuku

7

Vergi Usul Hukuku

7

Maliye-Ekonomi

7

 

*Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100)iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300’üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.

ADD IN KUR