Gelir Uzman Yardımcılığı

Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY)

 

            Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istihdam edilmek üzere oluşturulan kadrolar için gerçekleştirilen bir sınavdır. En önemli başvuru kriterlerinden bir tanesi 2 yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olan KPSS P48 puan türünden minimum 70 almak şartıdır.

         İlgili puan türü hesaplanmasında, genel yetenek (%10), genel kültür (%10), hukuk (%30) ve uluslararası ilişkiler (%50) testleri kullanılmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ülkenin çeşitli yerlerinde açılan kadrolara 70 puan barajını aşabilen adaylar başvurabilecektir. 2. aşamaya geçitte ise, istihdam edilecek kişi sayısının 5 katı kadar kişi ( KPSS P48 puanı yüksekten düşüğe doğru sıralanarak) aranmaktadır. Bu adaylara, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavı uygulanmaktadır. Giriş sınavının yazılı bölümü test şeklinde gerçekleştirilmektedir ve aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;

            Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

          Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

            İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

            Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

            Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

          Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, giriş sınavının ikinci aşaması olan sözlü sınava katılamamaktadır.

        Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.

            Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

            Daha detaylı bilgi için, 2017 yılı GUY kitapçığı http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/duyurular/14052017duyuru.pdf adresinden incelenebilir.

ADD IN KUR