Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Smmm olmanin genel ve özel şartlari

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Smmm olmanin genel ve özel şartlari

  GENEL ŞARTLAR

  Madde 4-Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:

  a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).

  b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

  c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  d) (5786 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(*)

  (*) (5786 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile değişmeden önceki şekli)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.

  e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

  f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

  ÖZEL ŞARTLAR

  Madde 5-A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.

  a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

  b) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) En az üç yıl staj yapmış olmak.(*)

  c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

  (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. (**)

  d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

  B) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra, Yürürlük: 26.07.2008)

  (**) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

  Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler(*)


  Kaynak:https://www.ismmmo.org.tr/Mevzuat/I-...adde-13---3989
  Alp Osman Ülgen tarafından düzenlendi. d.m.Y, H:i.

 • #2
  SMMM staja başlama sınavı, sınav ücretleri, konuları ve tarihleri hakkındada bilgi verebilirmisiniiz?

  Yorum


  • #3
   a) SGS için başvurular her yılın Nisan-Ağustos-Aralık aylarında yapılır. TÜRMOB tarafından Ankara Üniversitesi aracılığıyla Ankara, İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası) olmak üzere, 3 bölgede yapılır. Bu sınava ilgili kanunun 4.maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a maddesindeki öğrenim şartlarını taşıyan Lisans/Yüksek lisans mezunları başvuru yapabilir.

   b) 2019 yılı staj dosyası açtırma ücreti 1.400 TL, sınav bedeli 220 TL'dir. Staja Giriş Sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler.

   c) 2019 SGS TARİHLERİ; 2 Mart / 29 Haziran / 12 Ekim tarihlerinde üç dönemde yapılacaktır. (Not : Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.)

   d) Sınav beş seçenekli test yöntemiyle yapılır. Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Kısacası yanlış doğruyu götürmez.

   e) DEĞERLENDİRME;
   Mevcut uygulamada SGS, bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilmektedir. Bağıl Değerlendirme Sistemi, adayın başarısını, sınava katılan diğer adayların başarı düzeyleri ile bağlantılı şekilde ortaya koyan, dolayısı ile sınava giren adayları 100 üzerinden aldıkları sayısal notlara göre değil, bu notları, adayın o sınava giren grup içinde gösterdiği performansa göre bağıl nota dönüştürerek değerlendiren bir sistemdir.

   f) Sınavdan en az 60 puan alan her aday başarılı sayılır ve stajı başlatmaya hak kazanır. SGS'de başarılı olan adayların 3 yıl içerisinde staja başlamaları zorunludur. Bu süre içerisinde staja başlamayanların staj başvuru dosyaları iptal edilerek işlemden kaldırılmaktadır. Yönetmelik gereği, staja Ocak, Mayıs veya Eylül aylarının ilk 10 günü içinde fiilen başlamak zorunludur.

   e) Sınav Konuları;

   Resmi büyütmek için tıklayın Resim Adı:	WhatsApp Image 2018-12-13 at 22.00.52.jpeg Tıklanma:	1 Boyut:	77.2 KB ID:	1638   Alp Osman Ülgen tarafından düzenlendi. d.m.Y, H:i.

   Yorum


   • #4
    İlk Alp Osman Ülgen tarafından gönderildi İletiyi Gör
    GENEL ŞARTLAR

    Madde 4-Meslek mensubu olabilmenin genel şartları şunlardır:

    a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).

    b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

    c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    d) (5786 sayılı Kanunun 2'nci maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(*)

    (*) (5786 sayılı Kanunun 1'inci maddesi ile değişmeden önceki şekli)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.

    e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

    f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

    ÖZEL ŞARTLAR

    Madde 5-A) Serbest muhasebeci malî müşavir olabilmek için aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

    b) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) En az üç yıl staj yapmış olmak.(*)

    c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.

    (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük: 26.07.2008) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olanlarda, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavını kazanmış olma şartı aranmaz. xender discord omegle (**)

    d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

    B) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılan fıkra, Yürürlük: 26.07.2008)

    (**) (5786 sayılı Kanunun 3'üncü maddesi ile değişmeden önceki şekli) Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık hizmet süresini dolduranlar ile (a) bendinde sayılan konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

    Staj ve staj süresinden sayılan hizmetler(*)


    Kaynak:
    SMMM staja başlama sınavı, sınav ücretleri,

    Yorum

    Lütfen bekleyin...
    X